1. Presentació


El Butlletí corresponent als mesos de novembre i desembre de l’any 1880 de l’Associació d’Excursions Catalana –una de les dues entitats que, en fusionar-se, conformarien el Centre Excursionista de Catalunya (CEC)– ressenya la donació feta pel soci Valentí Almirall de l’obra «Plantas usuals iluminadas per Joseph Peix, obra manuscrita, inèdita, ab 312 plantas», una obra realitzada pel botànic català Josep Peix al voltant de 1780.
Plantes usuals il·luminades per Joseph Peix, que consta de 301 làmines acolorides corresponents a altres tantes plantes, fou integrat en el fons Antiquària de la Biblioteca del CEC, on s’ha conservat fins ara, relligat des de l’any 1982. Cada làmina conté el nom científic i el nom en català –amb la grafia de l’època–.

Aquest bloc pretén acostar els lectors a la història de l'autor del manuscrit, en Josep Peix, però també a les il·lustracions que va realitzar. Per a fer-ho el bloc ha estat organitzat en els següents apartats:

2. Els Peix. Per Enric Aragonès. Notícia biogràfica sobre J. Peix i el seu fill, amb comentaris sobre llur activitat botànica i les seves relacions amb altres personatges i amb institucions de l’època. Comprèn els apartats següents: Introducció, Josep Peix, L'hort de plantes, La relació amb el Botànic de Madrid, Peix i el Jardí Botànic de Barcelona, El manuscrit Plantes Usuals, Notícia de Francesc Peix, L'herbari i Formació botànica dels Peix. També hi ha un últim apartat amb un article del "Diario de Barcelona" del 23 de febrer de 1796. 

3. Sobre les làmines de J. Peix. Per Joan Vallès i Josep Vigo. Anàlisi crítica de les làmines elaborades per aquest autor. Comprèn els apartats: Sobre les làmines, Noms científics, Noms catalans, Els dibuixos, Els índexs i Les plantes il·lustrades en les làmines. 

4. Llistat de les plantes il·lustrades. Per Joan Vallès i Josep Vigo. Llistat crític de les il·lustracions ordenades alfabèticament pels seus noms científics reputats correctes, i accessibles.  

5. Les II·lustracions. El volum conservat a la biblioteca del CEC. Portada, làmines i índexs.